• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü

İstenilen Belgeler

İSTENİLEN BELGELER

No

KONTROL EDİLECEK BELGELER

AÇIKLAMA

1

Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

2

Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaretsicil gazetesi,

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

3

Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge. Kırsal turizm ve el sanatlarında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğunadair belge istenmez.)

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

4

Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

5

Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

6

Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri 

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

7

Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.

8

İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi

Başvuru sahibi Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.

9

Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi

Başvuru sahibi/Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.

10

Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.(Yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir/vergi dairesi onaylı)

11

Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır. 

Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur.

12

Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

13

Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

14

Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

15

Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılankira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

16

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

17

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

18

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular içinyapı kullanma izin belgesi (Bu belge için Tebliğin 8.8 nci maddesine dikkat edilmesi gerekir.)

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

19

Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

20

Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.

21

Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

22

Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge

Asıl belgeden taranmış olmalıdır.

23

Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname

Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.

 

Not: 7. Madde de istenecek belgelerden tüzel kişi başvurularında yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, bireysel kişi başvurularında ise yetkilendirilen kişi varsa noterden onaylı imza sirküleri istenir. Şahıs kendi adına işlem yapacaksa bu şart aranmaz.

Not: 21. Madde de ÇFG başvurularında istenecek belge; Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı biyogüvenlik tedbirlerine yönelik projeler için istenir.

Not: 24. Madde de istenecek belgelerden; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları için ÇKS belgesi veya işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi istenir.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret24009